QÚY KHÁCH CÓ THỂ THANH TOÁN TRỰC TIẾP VÀO NHỮNG  TÀI KHOẢN SAU

Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội – Wikipedia tiếng Việt
NGÂN HÀNG MB BANK
CHỦ TÀI KHOẢN: BÙI VĂN KHANH
SỐ TÀI KHOẢN:    234 010 567 9999

 

Vietcombank - Wikipedia

NGÂN HÀNG VIETCOMBANK
CHỦ TÀI KHOẢN:   BÙI VĂN KHANH

SỐ TÀI KHOẢN:     0501 0000 76640

 

Tập tin:Logo TPBank.svg – Wikipedia tiếng Việt
NGÂN HÀNG TPBANK
CHỦ TÀI KHOẢN: BÙI VĂN KHANH
SỐ TÀI KHOẢN:       0977   783   606

Thông tin thanh toán